Home » bedrijfsdiensten » Vijf stadia van speciaal vervoer

Vijf stadia van speciaal vervoer

Speciaal vervoer voor een politieke conferentie en speciaal vervoer voor een kleine familiebijeenkomst zijn bijvoorbeeld twee variabelen die verschillende resultaten opleveren. Hiermee rekening houdend is een nieuwe aanpak nodig om de vijf stadia te kwantificeren en te projecteren met het doel de risico’s tot een minimum te beperken. De vijf fasen van speciaal vervoer:

Contract kopen

Afkondiging van het vervoerplan

Afronding en uitvoering

Voorbereiding en controle

Aanvaarding door het publiek

Na de ondertekening van het contract zullen de vervoerder en de verantwoordelijke politieorganisatie het Ministerie van Vervoer verzoeken een verklaring van bestemming af te geven. (Bestemmingsverklaringen zijn een voorwaarde voor het afleveren van het vervoer en worden door de politiedienst gevraagd om een leidraad te hebben bij het stellen van hun eisen aan het publiek). Deze verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

1. Adres, beschrijving van de faciliteit, een telefoonnummer en een e-mailadres waar de vervoerder kan worden gecontacteerd in geval van een onderhoudsprobleem.

2. Overbrengingsinstructies voor het vervoer, de bestemming en het type zending (uitstoten of stuff), alsmede de aankomsttijd van de goederen.

3. Naam, rang en adres van de ambtenaar of de vertegenwoordiger van het vervoerssysteem of van de overheidsinstantie voor de naleving waarvan het vervoerssysteem is geïdentificeerd.

4. Coördinatienummer en e-mailadres van de persoon die het bewijs van levering moet afnemen. Bijvoorbeeld de plaatselijke politiedienst.

5. Bewijs van bestemming, om identificatie mogelijk te maken in geval van een geschil met een douaneautoriteit (A-Z index of een lijst).

Voor de politie:

Fysieke controle van het transportmiddel

Gemonteerde controlepunten zijn de standaardmethode voor fysieke controle in het veld. De voordelen gaan echter verder dan de mogelijkheid om het transportmiddel te controleren. Speciaal vervoer gaat vaak gepaard met lange en vervelende reizen tussen verschillende inrichtingen en personen (managers, ambtenaren, schoonmakers, enz.) en grote vertragingen als gevolg van vertragingen in het vervoer. De fysieke aanwezigheid van een automatische beveiligingsmicrofoon die bij het transportbedrijf wordt geleverd, is dus bevorderlijk voor een doeltreffende fysieke controle.

Plaats de beveiligingsmicrofoon zodanig in het voertuig dat hij niet rinkelt of interfereert met de besturing van het voertuig, de motor of de remmen. Hij moet net buiten het gezichtsveld van de bestuurder zitten, naast het dashboard, zodat u er gemakkelijk bij kunt zonder over de schouder van de bestuurder te hoeven kijken.

Zorg voor iemand in de groep met volledige toegang tot de microfoon, met kennis van zaken en met de mogelijkheid om een kopie op te slaan. De microfoon moet tijdens het hele transportbedrijf werken en kan tijdens de hele reis worden losgekoppeld. Het is echter van essentieel belang onderscheid te maken tussen audio- en mechanische controle, hetgeen betekent dat alle gebruikers een fysiek controleapparaat hebben.

Alle gebruikers moeten een interne draadloze verbinding met het voertuig hebben zodat ze toegang hebben tot de microfoon.

Bij gebruik binnen Nederland zal de bestuurder te allen tijde moeten beschikken over een NADI-toegankelijke DVLA-microfoon of een soortgelijk evenwichtsbeschermingsapparaat, hetgeen reeds de norm is in vergelijking met andere landen.

Laat de manuele bediening van het transport met de microfoon in het voertuig gedurende drie dagen toe en schakel het daarna uit voor de duur van het transportbedrijf.

Onderhoud de microfoon binnen redelijke grenzen en houd hem schoon. De MIC mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd, d.w.z. communicatie met de bedieningspersoon.

Bewaak het volgende via een betrouwbaar netwerk:

VHF2

Stereo of de MIXER-systemen die in het openbaar vervoer worden gebruikt.

Als het toegestaan is om te zenden vanaf de microfoon

VHF (ongeveer 5 KHz) met behulp van een slanke DI MD56

Om een handset of mobiel toestel (indien op een gewone telefoonlijn) te bereiken en om de geselecteerde opdrachten via een digitale AV te geven (geen abonnement nodig)

VHF, Uniden (tweede of drie-weg)

Om een handset of mobiel apparaat te bereiken (indien op een gewone telefoonlijn) en de gekozen commando’s via een verbinding met een tweedraads ADSL-lijn. (Uniden biedt een gratis privé 1Gc-verbinding op IP-basis)

Indien een hulpstuk nodig is (helmsticker, riempje voor handtas of scherm), zorg er dan voor dat u alle nodige documenten invult alvorens het in te zenden.

Voorbeeld van een militair politievoertuig in een soort van wrijving?

Maj. Jarren Rausberg uit Deepen Elst/ Nederlandse Marechaussee is officier bij de Nederlandse Marechaussee. Hij rijdt al zo’n 13 jaar (stringer=1) met een MTL in Nederland. Het begon met af en toe naar Patrouillebussen, Sprinkhanen en Ambulances te gaan en werd uiteindelijk geleidelijk uitgebreid naar de grote steden en vele toegangshavens. Op een dag wilde hij een MTL in elkaar zetten om vertragingen op weg naar zijn basis verder naar het zuiden te elimineren. Naarmate het aantal poten van het voertuig toeneemt, neemt het mogelijke risico toe.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.