Home » Uncategorized » Wanneer het aankomt op conceptontwikkeling – 6 tips voor ASAP succes

Wanneer het aankomt op conceptontwikkeling – 6 tips voor ASAP succes

Concept ontwikkelen

Concept ontwikkelen is een van de meest uitdagende fasen van productontwerp. Het is echter een noodzakelijk kwaad: u moet een reeks initiële ideeën hebben om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over waar u mee bezig bent. Als zodanig moet conceptontwikkeling met evenveel zorg en aandacht worden behandeld als elke andere fase in het ontwerpproces. Dit artikel is een poging om de uitdagingen en afwegingen te beschrijven die komen kijken bij het creëren van succesvolle concepten, zowel tijdens de ontwikkelingscyclus zelf, als wanneer het product eenmaal op de markt is gebracht. Het is niet bedoeld als een complete methodologie voor het ontwikkelen van concepten – dat zou ver buiten het bestek van dit artikel liggen – maar eerder om enkele van de belangrijkste overwegingen te belichten die elke conceptontwikkelaar in gedachten moet houden wanneer hij deze reis doorloopt.

Definieer het op te lossen probleem

Dit is misschien wel de belangrijkste stap in het conceptontwikkelingsproces. Het bepaalt de focus van uw concept – en vaak, het stadium waarin u uw reis als conceptontwikkelaar begint. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, verzanden te veel ontwikkelaars in details en zien ze door de bomen het bos niet meer. Dit is vooral problematisch als het gaat om probleemdefinitie, omdat we hierdoor een enorme hoeveelheid potentieel goud missen in termen van hoe we de problemen van onze klanten kunnen oplossen. Een effectieve probleemstelling begint met het identificeren van het probleem – en de behoeften waaraan uw product zou helpen voldoen. Dit is misschien wel de belangrijkste stap in het conceptontwikkelingsproces. Het bepaalt de focus van uw concept – en vaak ook de fase waarin u uw reis als conceptontwikkelaar begint.

Vermijd al te simplistische oplossingen

Het heeft geen zin om een complex concept te ontwikkelen als de oplossing voor het probleem ongelofelijk simpel is. Integendeel, we kennen allemaal situaties waarin een complexe oplossing veel nuttiger – of zelfs levensreddender – zou zijn geweest dan een eenvoudige oplossing. Dit is ook bekend als het “bloat probleem” – waar het hebben van te veel functies betekent dat je ze uiteindelijk allemaal verkeerd moet balanceren. Een goede manier om dit probleem te vermijden is om duidelijk het probleem te definiëren dat u probeert op te lossen – en ervoor te zorgen dat u dat probleem aanpakt met uw oplossing. Als uw product bijvoorbeeld is ontworpen om mensen te helpen hun weg te vinden in een ziekenhuis, dan wilt u er zeker van zijn dat het navigatiesysteem zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is. Als mensen het navigatiesysteem te ingewikkeld vinden, vinden ze het misschien helemaal niet bruikbaar.

Houd de reis van de gebruiker in gedachten

De gebruikerservaring (UX) is misschien wel het belangrijkste aspect van elk product. Het is de ervaring die uw klant heeft wanneer hij uw product gebruikt – en hoe deze kan worden verbeterd door toekomstige gebruikers. De UX van uw product is de ervaring die uw klanten hebben wanneer ze uw product gebruiken – en het kan worden verbeterd door potentiële klanten. Dit is misschien wel de meest voor de hand liggende tip van allemaal – en de meest contra-intuïtieve. We hebben allemaal de resultaten gezien van slechte UX: mensen verlaten het product in een woedeaanval, of gebruiken het nooit meer. Het is een vergissing om aan te nemen dat potentiële klanten het niet zullen merken als de UX slecht is – en het is een vergissing om aan te nemen dat potentiële gebruikers een slechte UX niet zullen opmerken en ervoor kiezen om uw product helemaal niet te gebruiken.

Trap niet in de val van zwart-wit denken

Zwart-wit denken is een gevaarlijke valkuil waar veel productontwerpers in vallen door een gebrek aan UX vaardigheden – en het gebeurt vaak tijdens conceptontwikkeling. We nemen aan dat alle interfaces zwart-wit moeten zijn – en dat elke kleur anders dan zwart een fout of een afleiding is. We gaan er van uit dat elke interface met een andere kleur dan zwart als “slecht” zou worden beschouwd – en dat elke andere kleur dan zwart dus een afleiding, of een fout is. Hier stuiten we op de moeilijkheid – want het kan heel moeilijk zijn om niet in de val van het zwart-wit denken te lopen. We gaan ervan uit dat elke interface met een andere kleur dan zwart als “slecht” zou worden beschouwd – maar in werkelijkheid merken weinig mensen dat op – of trekken zich er iets van aan – tenzij de kleur zeer duidelijk is.

Denk met het brein van je gebruiker – niet alleen je eigen

Mensen zijn tribale wezens – en we van nature de neiging om naar anderen met soortgelijke overtuigingen, achtergronden, en mentaliteit. Dit is hoe we vrienden maken, relaties vormen en leren – allemaal belangrijke aspecten van het leven die we als vanzelfsprekend beschouwen. Als het gaat om het ontwikkelen van concepten, is het dus belangrijk om te denken met het brein van uw gebruikers, niet alleen met uw eigen brein. Dit is misschien wel de allerbelangrijkste tip, want het gaat tegen alle gezond verstand in – en toch is het vaak het meest genegeerde aspect van productontwerp.

Blijf niet hangen in perfectionisme

Perfectionisme is een verspilling van tijd – en energie – en is vaak een bijproduct van een slechte probleemstelling en UX-problemen. Wij geloven dat de oplossing vaak niet de best mogelijke oplossing is; het is soms gewoon de beste optie die op dit moment beschikbaar is. Soms is de beste oplossing degene waar we het minst trots op zijn – en dus degene die we het meest waarschijnlijk zullen veranderen. Daarom raden wij de “alles of niets”-benadering van productontwikkeling af, waarbij als iets niet perfect is, we het niet doen. Dit leidt vaak tot schuldgevoelens en schaamte wanneer dingen niet precies zo uitpakken als gepland – wat vaak het geval is bij het ontwikkelen van een concept.

Vergeet het testen van gebruikers niet

Een goed idee hebben is één ding – maar het daadwerkelijk tot bloei brengen is iets heel anders. Dat is waar user testing in beeld komt. UX ontwerpers worden vaak afgedaan als “alleen maar kijkend” als het op user testing aankomt – maar eigenlijk doen we veel meer dan dat: we plannen tests, we voeren tests uit, en we rapporteren terug over wat werkte en wat niet werkte. Wanneer we gebruikerstesten uitvoeren, proberen we een vogelperspectief te krijgen van potentiële problemen en kwesties met het product. We proberen een gevoel te krijgen voor hoe het concept presteert vanuit een gebruikersstandpunt. Als we verslag uitbrengen over de resultaten van onze gebruikerstests, geven we onszelf feedback over wat we kunnen verbeteren – en wat we tot nu toe goed hebben gedaan.

Afsluitende gedachten

De reis naar conceptontwikkeling is eindeloos – en bij elke stap die je zet, krijg je te maken met nieuwe uitdagingen, afwegingen en kansen. Onthoud dat hoe beter u op deze uitdagingen bent voorbereid, hoe kleiner de kans is dat u onderweg problemen zult ondervinden. Wees altijd op het ergste voorbereid – en probeer van elke situatie het beste te maken. Het kan zijn dat uw product niet precies zo uitpakt als gepland, maar dat is helemaal niet erg – zolang u er maar klaar voor bent!


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.