Home » bedrijfsdiensten » Wat is het verschil tussen neurologisch en uitmuntend

Wat is het verschil tussen neurologisch en uitmuntend

De coach gebruikt directe communicatie om onder de aandacht van de cliënt te brengen wat hij vraagt. De cliënt zendt dezelfde boodschap naar de coach, maar op verschillende niveaus, wat resulteert in verschillende soorten communicatie (het proces wordt Change Management genoemd). Het proces kan worden gebruikt om de cliënt te beïnvloeden tot een al dan niet goedgekeurd voorstel. Het gebruik van veranderingsmanagement is ook een manier waarop de coach de verandering in het gedrag van de cliënt, de aangeleerde reacties en de daaruit voortvloeiende verandering in het “begrip” van de cliënt van de “on-site” (het verleden) kan beïnvloeden.

Dit proces houdt een direct gesprek in en daarbij werkt de coach nu op het ” ongevraagde” of “ongecontroleerde” niveau (op het niveau van de cliënt).

Het directe communicatiepatroon werkt goed, maar er ontstaat een behoefte om deze communicatiekanalen te controleren. Het gebruik van coaching is van nature een beetje complex. Het is niet alleen veeleisend voor de coach, het verandert in grote mate de relatie tussen cliënt en coach, tussen cliënt en aanbieder, tussen de coach en de cliënt.

Deze behoefte werd weggenomen door de invoering van Lecturable trots als uitvaart naar de HR en Opleiding via Het schrijven van een verslag pas na vier sessies met behulp van continue verbetering factoren. Zij boden het kader voor een MEETING acroniem voor elke sessie tijdens het schrijven voor een klant, hier is het begin van de vergadering:

Om meer te weten te komen over de processen:

1. Uitnodiging om met de cliënt te spreken2. Melodie om weinig met de cliënt te spreken3. Verzoek om tijdens de zitting te spreken (doorvragen de cliënt te vragen om materiaal voor te bereiden, zoals dia’s, flip-overs, mins, video’s en hand-outs, enz.)4. De zitting zelf5. Agenda van de zitting

Dit NLP proces bepaalde de ‘ilies’ versie van elke sessie.

Het is belangrijk voor de coach om het verschil te begrijpen tussen de coachingstoestand en de toestand waarin de cliënt zich bevindt, zoals faalangst, angst voor kritiek of beroepsfase.

De coach werkt altijd in de “facties” van de cliënt, het gaat om de strategie die wordt gevolgd om het doel van de coaching te bereiken.

NLP erkent het principe van een leerstijl. Het stelt dat ieders patronen fysiek “lateraal” worden weergegeven in plaats van lineair. Alle patronen (facties).

Deze NLP stijl, kan zowel gericht zijn op de communicatie en de NLP vaardigheden als op de organisatie ontwikkeling en generieke communicatie modellen.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de coach NLP of het leren van NLP opneemt als onderdeel van de coachings agenda. De stijl maakt geen deel uit van het coaching model.

Afgezien van het feit dat NLP door sommige coaches diep in het coaching model is verankerd, hebben slechts weinigen van hen NLP als onderdeel van hun coaching agenda opgenomen.

Lees meer:
Burn out klachten


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.